Công bố thông tin năm 2024

THÔNG TIN TÀI LIỆUNgày đăngDownload
Công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty01/02/2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 202326/01/2024
Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn24/01/2024