Công Bố Thông Tin năm 2017

Thông tin tài liệuNgày đăngDownload
Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng 2017
Quyết định việc chấp thuận đk giao dịch cổ phiếu 2017 (ngày đăng 31.10.2017)31/10/2017
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2017
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Harec 2017
Thông báo về việc chốt danh sách cổ dông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán