Công bố thông tin năm 2019

THÔNG TIN TÀI LIỆUNgày đăngDownload
BB họp ĐHĐCĐ 201926/06/2019
Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2019
Lý lịch nhân sự tham gia Ban kiểm soát (bổ sung)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 201926/06/2019
DS Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 21/01/2019
Công bố thông tin ký HĐ kiểm toán năm 2018 19/01/2019
BC tài chính đã kiểm toán năm 2018 28/02/2019
CBTT về kết luận của cơ quan thuế vv vi phạm PL về thuế 07/03/2019
BC thường niên năm 2018 20/03/2019
CV xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 26/04/2019
Nghị quyết HĐ quản trị 26/04/2019
CBTT thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 201902/05/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
Thư mời tham dự ĐH đồng CĐ thường niên 2019 03/06/2019
Tài liệu ĐH 26/06/2019
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 26/06/2019
Mẫu 03 CBTT DS người nội bộ và những người liên quan 27/06/2019
PL số 03 bản cung cấp thông tin 27/06/2019
BB họp HĐQT 03/07/2019
Nghị quyết HĐQT 03/07/2019
CBTT về việc thay đổi nhân sự 2019 03/07/2019
Nghị quyết HĐQT 03/07/2019
DS CĐ 08/07/2019
CBTT về KL của cơ quan thuế vv vi phạm pháp luật về thuế 2019 17/07/2019
HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh GĐ 16/07/2019
Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm chức danh GĐ 16/07/2019
Thông báo thay đổi nhân sự (GĐ) 16/07/2019
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN 30/07/2019
TB ngày ĐK cuối thực hiện quyền chi trả bằng tiền mặt cho Cổ phiếu năm 2018 31/07/2019
Thông báo về việc chi trả cổ tức 2018 15/08/2019
TB giao dịch Cp của người nội bộ (Hoàng Quang Thành) 22/08/2019
BC kết quả GD CP của người nội bộ (nguyễn lan hương) 13/09/2019
Tb giao dịch CP của người nội bộ (nguyễn lan hương) 04/09/2019
PL 12 BC kq giao dịch của ng nội bộ (cty CP kinh doanh và xây dựng nhà) 30/12/2019
PL 12 BC kq HĐKD của ng nội bộ (Hoàng Quang Thành) 30/12/2019