Công bố thông tin năm 2020

THÔNG TIN TÀI LIỆUNgày đăngDownload
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT 24h ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2019 20/01/2020
DS CĐNN, CĐ lớn 20/01/2020
BCTC 2019 (đã đc kiểm toán ) 19/02/2020
CBTT ngày cuối thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020 21/02/2020
Báo cáo thường niên năm 201905/03/2020
CBTT vv tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 25/03/2020
CBTT 24h vv ngày cuối đk thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019 13/04/2020
Gia hạn ĐHCĐ thường niên 2020 08/04/2020
Nghị quyết HĐQT số 98 NQ-HAREC.2020 09/04/2020
TB về việc chi trả tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền 24/04/2020
CV vv hủy DS ng sở hữu CK thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 07/05/2020
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 13/05/2020
TB về đk thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 13/05/2020
BB họp ĐHĐ CĐ thường niên 2020 19/06/2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 19/06/2020
CBTT bất thường (kèm BBH đã chỉnh sửa) 02/07/2020
CBTT24h thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền QTCT 02/07/2020
DS CĐNN, CĐ lớn 23/07/2020
TB vv quyết toán cổ tức 2019 bằng tiền 16/07/2020